ทีดีอาร์ไอชี้ทุนนิยมรัฐ-เส้นสาย ถ่วงศก.

ปี2013-09-19
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ทีดีอาร์ไอชี้เศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนด้วย”ทุนนิยมรัฐบาล-ทุนนิยมเส้นสาย” สับเละ ตัวถ่วงเศรษฐกิจ ขัดความความเจริญ

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในงาน สัมนาประจำปีของธนาคารแห่งประเทศไทย “Symposium 2013: วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”ว่า ปัจจุบันประเทศไทยนั้นถูกขับเคลื่อนจากรูปแบบของทุนนิยมโดยรัฐบาล และทุนนิยมเส้นสาย ซึ่งทุนนิยมในรูปแบบดังกล่าวนั้นทำให้ไทยไม่สามารถก้าวพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และจำกัดการเติบโตของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงในอนาคต

“ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยถูกขับเคลื่อนจากทุนนิยมภาครัฐบาลและทุนนิยมเส้นสาย ซึ่งเป็นการจำกัดการเติบโตของประเทศอย่างมาก โดยทุนนิยมใน 2 รูปแบบนั้นกดดันให้การลงทุนด้านการพัฒนาสินค้านั้นต่ำลงไปด้วย ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ประชากรในประเทศ”

นายสมเกียรติ กล่าวว่า เห็นได้จากปัจจุบันไทยมีการใช้เงินในการพัฒนาและวิจัย โดยเมื่อคิดจากการเติบโตของจีดีพีประเทศไทยใน 100 บาท ใช้เงินในการพัฒนาและวิจัยเพียง 24 สตางค์เท่านั้น ทำให้งานวิจัยและพัฒนาของไทยมีออกมาน้อยมาก โดยจากสถิติพบว่าประชากรไทยรวกัน มีอัตราการจดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐเพียง ครึ่งใบเท่านั้น ส่งผลให้การเติบโตของรายได้ประชากรในประเทศไทยนั้นค่อนข้างจำกัด

ประธานทีดีอาร์ไอ กล่าวอีกว่า หากยังเป็นเช่นนี้อยู่ในอีก 10 ปีข้างหน้านั้น การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยจะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ต่ำลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามสำหรับทางแก้นั้น ประเทศไทยควรจะหันไปพึ่งพากับทุนนิยม อีก 2 ด้าน การเติบโตของทุนนิยมของบริษัทขนาดใหญ่ และการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ(เอสเอ็มอี) โดยธุรกิจขนาดใหญ่นั้นจะต้องมีการเปิดตลาดใหม่ๆในต่างประเทศ และเอสเอ็มอี ก็ต้องมีการพัฒนาสินค้าใหม่อยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนทุนนิยมภาครัฐบาลนั้น จะต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เสรี เปิดกว้างทางการค้า และส่งเสริมให้มีการแข่งขันโดยเท่าเทียมกัน จะทำให้ประเทศเติบโตในระยะยาวได้


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 19 กันยายน 2556 ในชื่อ ทีดีอาร์ไอชี้ทุนนิยมรัฐ-เส้นสาย ถ่วงศก.