งานแถลงข่าว “กรณี กทค. ฟ้องหมิ่นประมาท นักวิชาการและสื่อมวลชน”

วันที่2013-09-05
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

จากการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และ สำนักงาน กสทช. ได้ฟ้องหมิ่นประมาทดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ และคุณณัฎฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการที่นี่ไทย PBS โดยทั้ง 3 หน่วยงานคือ ทีดีอาร์ไอ สถานีโทรทัศน์Thai PBS และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อทำการสื่อสารและทำความเข้าใจกับสังคมถึงบทบาทและหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรอิสระของนักวิชาการและสื่อมวลชน รวมถึงการทำความเข้าใจถึงผลกระทบของการดำเนินการดังกล่าวของ กทค. สถานีทีดีอาร์ไอจึงขอนำเสนอเทปบันทึกภาพงานแถลงข่าวดังกล่าว

อ่านบทความ “10 คำถามที่ กทค. ควรตอบต่อสาธารณะ ก่อนฟ้องร้องนักวิชาการและสื่อมวลชน” โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ ที่นี่