เสวนาสาธารณะ: คิดใหม่อนาคตข้าวไทย

วันที่2013-09-01
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

งานเสวนาสาธารณะ “คิดใหม่อนาคตข้าวไทย” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.15 – 16.00 น.

อ่านสรุปงานเสวนาสาธารณะ ที่นี่

เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะ   Icon_PDF