การประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมด้วยวิธีการเศรษฐมิติ

ปี2007

ดาวน์โหลดงานวิจัยได้ ที่นี่