ภาษีใกล้ศูนย์แล้ว แต่อุปสรรคการค้ายังอยู่?

หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2013-09-06
สถานที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
Download