สถานีทีดีอาร์ไอ: สร้างอนาคตไทยด้วย 2 ล้านล้าน: ความฝันหรือความจริง กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2013-09-20
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกลับเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 2 ของสภาอีกครั้ง โดยรัฐบาลเรียกว่า “โครงการสร้างอนาคตไทย 2020” มุ่งเน้น 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคือ 1. ลดต้นทุนการขนส่ง 2. เชื่อมโยงภูมิภาค/อาเซียน และ 3. ยกระดับความคร่องตัวในการเดินทาง

สถานีทีดีอาร์ไอจะชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยกับ ดร. สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโสทีดีอาร์ไอ ว่าความฝันนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่