คิดยกกำลังสอง: ถึงเวลาอุตสาหกรรมใช้แรงงานย้ายฐานการผลิต?

วันที่2013-09-06
รายการคิดยกกำลังสอง

คิดยกกำลังสองตอน “ถึงเวลาอุตสาหกรรมใช้แรงงานย้ายฐานการผลิต?” กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วันที่ 6 กันยายน 2556

เอกสารอ่านประกอบ   Icon_PDF