คิดยกกำลังสอง: เมื่อ กยศ. ชักหน้าไม่ถึงหลัง

วันที่2013-09-28
รายการคิดยกกำลังสอง

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ดำเนินการมากว่า 17 ปี กำลังจะถังแตกจริงหรือไม่ ร่วมติดตามประเด็นดังกล่าวในที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เอกสารอ่านประกอบ: การประเมินนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา