Highlight: งานเสวนา ‘คดีฟ้องร้องนักวิชาการกับบทบาทหน้าที่สาธารณะ’

วันที่2013-10-14

จากกรณี กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 4 คน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยเลขาธิการ กสทช. ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทนางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการ ‘ที่นี่ Thai PBS’ จากการให้สัมภาษณ์และนำเสนอเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ 1800 MHz ทางศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดงานเสวนาเรื่อง “คดีฟ้องร้องนักวิชาการกับบทบาทหน้าที่สาธารณะ” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

ติดตามเทปบันทึกภาพงานเสวนาฉบับเต็มได้ที่: ที่นี่