ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนวะณิชย์, เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว

ดร.สรณรัชฎ์กาญจนวะณิชย์, เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว

ดร.สรณรัชฎ์กาญจนวะณิชย์, เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว