เสวนาสาธารณะ: คิดใหม่ระบบขนส่งมวลชน

วันที่2013-10-08
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

งานเสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ระบบขนส่งมวลชน” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน เวลา 13.30 – 16.00 น.

วิทยากร:
1. คุณประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. ดร. สามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธาและจราจร
3. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ดร. สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ

อ่านสรุปงานเสวนาสาธารณะ ที่นี่

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2