คิดยกกำลังสอง: นิยายกฎหมายตอน เช็คเด้ง เมื่อเธอและเขาเบี้ยวหนี้กัน ทำไมฉันต้องรับภาระ

วันที่2013-10-05
รายการคิดยกกำลังสอง

ชวนฟังนิยายกฎหมายตอน “เช็คเด้ง:เมื่อเธอและเขาเบี้ยวหนี้กัน ทำไมฉันต้องรับภาระ” นิยายเรื่องนี้จะนำท่านสำรวจความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจ่ายเช็คที่ไม่มีเงิน หรือเช็คเด้ง มีอะไรบ้าง กับดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง

เอกสารประกอบ:
1. แนวทางการยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายเช็คและกฎหมายหมิ่นประมาท โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ   Icon_PDF
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเช็คแห่งชาติ พร้อมคำอธิบาย Icon_PDF
3. แผนภาพแสดงการทำงานของศูนย์ข้อมูลเช็คแห่งชาติ โดย ดร.ปกป้อง ศรีสนิท Icon_PDF