คิดยกกำลังสอง: เมื่อประเทศไทยใช้พลังงานเกินตัว…

วันที่2013-10-12
รายการคิดยกกำลังสอง

ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานมากน้อยแค่ไหน ? แนวโน้มการใช้พลังงานของไทยจะเป็นอย่างไร ร่วมกันติดตามประเด็นทางด้านพลังงานกับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง

เอกสารอ่านประกอบ: World Energy Outlook Special Report 2013: Southeast Asia Energy Outlook