การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค

ปี2013-10
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, สุเมธ องกิตติกุล

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นักวิชาการเกียรติคุณ ดร. สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส และคณะนักวิจัยฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555