คิดยกกำลังสอง: เงินไม่ใช่พระเจ้า

วันที่2013-11-09
รายการคิดยกกำลังสอง

– การให้เงินแทนของขวัญปีใหม่
– การจ่ายแป๊ะเจี๊ยะให้ลูกได้เข้าโรงเรียน
– การให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนหน้าผาก

ตัวอย่างข้างต้นนี้ ศาสตราจารย์ Michael J. Sandel นักปรัชญาชั้นนำของโลก ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “เงิน” แทรกซึมเข้าไปในชีวีตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ “กลไกตลาด” กำลังจะทำให้เกิดการเปลี่ยนค่านิยมของเราหรือไม่ ร่วมกันสำรวจประเด็นที่ท้าทายนี้ได้ในรายการ คิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์