คิดยกกำลังสอง: โมเดลใหม่ในการพัฒนา สู่การพัฒนาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ

วันที่2013-11-16
รายการคิดยกกำลังสอง

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมานั้น เน้นขายแรงงานราคาถูก พึ่งพาการส่งออก อีกทั้งการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีตามมาด้วย แนวทางดังกล่าวเริ่มไม่สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของไทยได้ ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวอย่างไร โมเดลไหนที่จะตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ หาคำตอบร่วมกันในรายการ คิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ทีดีอาร์ไอเชิญชวนผู้สนใจและประชาชนติดตามการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 ผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.tdri.or.th  และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟสบุ๊ก facebook: tdri.thailand หรือทวิตเตอร์ twitter: @tdri_thailand