คิดยกกำลังสอง: มายกประสิทธิภาพการผลิตกับ คริส หอวัง

วันที่2013-11-23
รายการคิดยกกำลังสอง

วิธีการเพิ่มประสิทธิการผลิตที่รู้จักกันดีในโลกวิธีหนึ่งคือ “การผลิตแบบ lean” กระบวนการนี้จะช่วยผู้ประกอบการไทยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร ตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการใช้กระบวนการนี้คือบริษัท ร่วมกัน “lean” พร้อมกันในรายการ คิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์