เที่ยงวันทันเหตุการณ์: ข้อเสนอต่อกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2013-12-25
รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์

รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ สัมภาษณ์ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ ในประเด็น”ข้อเสนอต่อกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย” วันที่ 25 ธันวาคม 2556

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  Icon_PDF