คิดยกกำลังสอง: เมื่ออันดับคอรัปชั่นไทยแย่กว่าโคลอมเบีย

วันที่2013-12-07
รายการคิดยกกำลังสอง

อันดับการคอรัปชั่นของไทยมีแนวโน้มแย่ลงทุกปี เราจะลดปัญหาคอรัปชั่นในประเทศไทยได้อย่างไร ติดตามข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้ โดยใช้ “สมการการคอรัปชั่น” ได้ในรายการคิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เอกสารอ้างอิง: Corruption Perceptions Index 2013