คิดยกกำลังสอง: สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รดน้ำไม่ทั่วสวน พรวนดินไม่ถูกจุด

วันที่2013-12-13
รายการคิดยกกำลังสอง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดตั้งขึ้นโดยคาดหวังว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกิจการในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารเอกชนได้ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจถูกสะท้อนว่า “รดน้ำไม่ทั่วสวน พรวนดินไม่ถูกจุด” เหตุใดสถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงยังไม่ “ตอบโจทย์” การเป็นแหล่งเงินทุนได้ หาคำตอบร่วมกันในรายการคิดยกกำลังสองกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์