คิดยกกำลังสอง: สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สร้างหนี้เสียเพื่อใคร

วันที่2013-12-21
รายการคิดยกกำลังสอง