คิดยกกำลังสอง: ตัวอย่างข้อเสนอต่อกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย

วันที่2013-12-28
รายการคิดยกกำลังสอง

ร่วมกันหาทางออกจากสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศ กับข้อเสนอกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง