อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย

ปี2013-07
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ, วารีรัตน์ เพชรสีม่วง