คม ชัด ลึก: ประชาธิปไตยไทย ไม่รัฐประหาร ไม่รุนแรง กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2014-01-13
รายการคม ชัด ลึก

รายการ คม-ชัด-ลึก เรื่อง “ประชาธิปไตยไทย ไม่รัฐประหาร ไม่รุนแรง” กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ สมบัติ บุญงามอนงค์ วันที่ 10 มกราคม 2556