เจาะลึกทั่วไทย: จับกระแส “สองเอา – สองไม่เอา” กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2014-01-14
รายการเจาะลึกทั่วไทย

รายการเจาะลึกทั่วไทย ทาง Spring news เรื่อง   จับกระแส “สองเอา – สองไม่เอา” กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2