สถานีทีดีอาร์ไอ: สถานการณ์พลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

วันที่2014-01-07
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

พลังงานหมุนเวียนเริ่มเป็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยมีการบริหารจัดการเรื่องพลังงานหมุนเวียนอย่างไร มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐมีการเตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นนี้อย่างไร หาคำตอบร่วมกันได้ในรายการสถานีทีดีอาร์ไอในตอน “สถานการณ์พลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย” กับ ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาทีดีอาร์ไอ