คิดยกกำลังสอง: ถึงอย่างไร เราก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไป

วันที่2014-01-10
รายการคิดยกกำลังสอง

ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยนับวันจะเริ่มร้าวลึกมากขึ้น มีตัวอย่างหลายประเทศในโลกที่ความขัดแย้งนำไปสู่การแบ่งประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อดีที่ความขัดแย้งของไทยเป็นความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง ที่มีโอกาสที่จะทำให้ทุกฝ่ายคิดตรงกันได้ จุดเริ่มต้นที่จะทำให้หลายฝ่ายเข้าใจกันคืออะไร และทางออกของปัญหานี้ควรดำเนินไปอย่างไร ติดตามได้ในรายการคิดยกกำลังสอง กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์