คิดยกกำลังสอง: สแกนงบ กสทช.

วันที่2014-01-18
รายการคิดยกกำลังสอง

ในปี 2555 กสทช. มีงบประมาณของหน่วยงานกว่า 4,000 ล้านบาท การใช้จ่ายงบประมาณของกสทช. มีสัดส่วนการใช้จ่ายอย่างไร เหมาะสมแล้วหรือไม่ ติดตามได้ในคิดยกกำลังสอง กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เอกสารอ่านประกอบ: Icon_PDF