สถานีทีดีอาร์ไอ: วิเคราะห์โครงการรับจำนำข้าว กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2014-01-29
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาการดำเนินการในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลกลับมาเป็นประเด็น talk of the town อีกครั้ง จากการที่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต 2556/57 อะไรคือสาเหตสำคัญของปัญหาในครั้งนี้ แนวทางการแก้ปัญหาให้กับชาวนาควรเป็นอย่างไร อนาคตของอุตสาหกรรมข้าวจะไปในทิศทางไหน

รายการสถานีทีดีอาร์ไอจะชวนคุยในประเด็นนี้กับ ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขและการเกษตรจากทีดีอาร์ไอ