Intelligence: อย่าจับชาวนาเป็นตัวประกัน กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2014-02-15
รายการIntelligence

– นโยบายจำนำข้าวผิดพลาดไหม? ผิดพลาด สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล

– นโยบายจำนำข้าวควรยกเลิกไหม? ควรยกเลิก และรัฐบาลควรถูกตรวจสอบ ควรรับผิดชอบทางการเมือง

– แต่โครงการจำนำข้าวที่รัฐบาลรับจำนำมาแล้ว ต้องยอมให้รัฐบาลกู้เงินเพื่อไปจ่ายชาวนา

– อย่าจับชาวนาเป็นตัวประกัน เป็นเครื่องมือล้มรัฐบาล ล้มการเลือกตั้ง เพราะจะเกิดความเสียหายใหญ่โตมากมาย ทั้งต่อระบอบประชาธิปไตย และชีวิตชาวนาหลายสิบล้านคน

ฟังความเห็นจาก วิโรจน์ ณ ระนอง นักวิจัย TDRI ผู้ติดตามนโยบายจำนำข้าวมาตลอด และประภาส ปิ่นตบแต่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ทำนาด้วยตัวเอง