คม ชัด ลึก: เงินไม่มีกู้ ชาวนาไม่มีกิน กับ อัมมาร สยามวาลา

วันที่2014-02-04
รายการคม ชัด ลึก

รายการ คม-ชัด-ลึก เรื่อง “เงินไม่มีกู้ ชาวนาไม่มีกิน” กับ อัมมาร สยามวาลา, สมพร อิศวิลานนท์ และ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557