คม ชัด ลึก: เงินไม่มีกู้ ชาวนาไม่มีกิน 2 กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2014-02-10
รายการคม ชัด ลึก

รายการ คม-ชัด-ลึก เรื่อง “เงินไม่มีกู้ ชาวนาไม่มีกิน 2” กับ วิโรจน์ ณ ระนอง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557