จี้ยกเครื่องพลังงานทั้งระบบ ปลดล็อก ปตท. ผูกขาดรายเดียว

ปี2014-02-25

นักวิชาการ-สว. ย้ำพลังงานไทยถูกผูกขาดสมบูรณ์แนะใช้ระบบแบ่งผลผลิตรัฐ-เอกชน

วิทยากรในงานเสวนา “ปฏิรูปพลังงานไทย : ใครได้ใครเสีย?” ต่างมีความเห็นและข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรปฏิรูปพลังงานของประเทศไทยทั้งระบบ โดยเปลี่ยนจากระบบการให้สัมปทานแก่เอกชนเป็นระบบการแบ่งผลผลิตระหว่างรัฐและเอกชน โดยรัฐยังเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงาน เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อรัฐให้สัมปทานไปพลังงานทุกอย่างตกเป็นของเอกชน ทำให้รัฐสูญเสียรายได้มหาศาล

นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ธุรกิจพลังงานไทยถูกผูกขาดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งการผลิต การซื้อขาย การแยกก๊าซหรือการขาย ก็เป็นของ ปตท.ทั้งหมดทำให้ตลาดไม่มีการแข่งขัน ซึ่งการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล คือ กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำให้ผู้ประกอบการผลักภาระต้นทุนให้ผู้บริโภคได้ทั้งหมด

ขณะเดียวกัน รัฐบาลพยายามรักษาผลประโยชน์จาก ปตท.ทุกรูปแบบ เพราะมีผลประโยชน์ไปด้วยทั้งภาษี หรือการตั้งคนเข้าไปอยู่ในปตท. ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลชุดไหนพยายามสลายการผูกขาดของปตท. ซึ่งกรรมการ ปตท.ก็รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดนโยบาย นอกจากนี้พบว่ายังมีผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตำแหน่งด้วย เช่น เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เป็นต้น

นางเดือนเด่น กล่าวว่า ขอเสนอให้เปิดประมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ขั้นแรกควรเปิดให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เข้าไปมีส่วนร่วมรวมทั้งกดดันให้บริษัท ปตท.ขายหุ้นทั้งหมด กระจายให้ประชาชนเข้าซื้อ

ด้าน น.ส.รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า จากตัวเลขรายได้ของบริษัท ปตท. ปี 2555 มีรายได้ถึง 2.8 แสนล้านบาทมากกว่างบประมาณประจำปี 2555 แต่ในทางปฏิบัติกลับจ่ายค่าภาคหลวงหรือค่าธรรมเนียมสัมปทานน้อยมาก ทำให้เกิดความไม่ธรรม รัฐควรปรับเปลี่ยนระบบสัมปทานมาเป็นระบบการแบ่งปันผลผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรตั้งองค์กรกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ปตท.มาตรวจสอบดูแลกระบวนการใช้พลังงานทั้งระบบ


ตีพิมพ์ครั้งแรก: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ในชื่อ “จี้ยกเครื่องพลังงานปลดล็อกปตท.ผูกขาด”