ทันสถานการณ์: เตือนกองทุนประกันสังคม…เสี่ยงล้ม กับ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

วันที่2014-02-11
รายการทันสถานการณ์

รายการทันสถานการณ์ทางสถานีวิทยุรัฐสภา ดำเนินรายการโดยคุณเอกรัฐ ตะเคียนนุช สัมภาษณ์ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม ทีดีอาร์ไอ เรื่อง “กองทุนประกันสังคม” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557