เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม”

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-02-17

เอกสารประกอบการเสวนา:

1. ความเหลื่อมล้ำและระบบสวัสดิการสังคม โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์   Icon_PPT

2. ความเหลื่อมล้ำและระบบสวัสดิการสังคม โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง  Icon_PPT

3. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม โดย ดร.สมชัย จิตสุชน  Icon_PPT