เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 3 เรื่อง “การสร้างวินัยทางการเงินและการคลัง”

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-02-24

เอกสารประกอบการเสวนา:

1. ปฏิรูปประชานิยมกับนโยบายการคลัง โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร   Icon_PPT

2. การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง โดย ดร.สมชัย จิตสุชน  Icon_PPT