เถียงให้รู้เรื่อง: ข้าวและปัญหาชาวนา ความรับผิดชอบอยู่ที่ใคร? กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2014-02-12
รายการเถียงให้รู้เรื่อง

รายการเถียงให้รู้เรื่อง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557