คิดยกกำลังสอง: หาทางออกให้ชาวนา หาทางออกให้ประเทศไทย

วันที่2014-02-23
รายการคิดยกกำลังสอง

ที่ผ่านมานั้น มีความเห็นจากหลายภาคส่วนที่แสดงความกังวลต่อโครงการรับจำนำข้าว ขณะที่รัฐบาลยังยืนกระต่ายขาเดียวว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ  ซึ่งในปัจจุบันผลการดำเนินงานของโครงการรับจำนำข้่าวนั้นเริ่มปรากฎชัดว่าเกิดผลเสียหายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ เราจะสามารถหาทางออกให้กับชาวนาได้อย่างไร ติดตามได้ในคิดยกกำลังสอง กับสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์