แนวทางการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

ปี2014-01
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา และคณะ

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร.อัมมาร สยามวาลา และคณะ รายงานนี้เสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554