ข้อสรุปจากงานสัมมนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศทั้ง 3 ครั้ง กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2014-02-26
รายการเวทีความคิด