การปรับทัพ AEC ให้สอดคล้องกับ SMEs

หน่วยงานTDRI, The Asia Foundation
วันที่2014-03-28

กำหนดการสัมมนา Icon_PPT


หัวข้อที่ 1: การขยายตัวการค้าภายใต้ AEC

1. JFCCT Experiences with AEC and SME’s โดย Mr. Andrew Durieux  ประธานคณะกรรมการ AEC, สภาหอการค้าต่างประเทศ Icon_PPT

2. Making ASEAN Economic Community work for Small and Medium Exterprises โดย คุณบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกซีจี เทรดดิ้ง Icon_PPT

3. AEC, Integrated ASEAN, and SMEs โดย Dr.Ponciano S. Intal, Jr. Senior researcher, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Icon_PPT


หัวข้อที่ 2: โอกาสการลงทุนใน AEC

1. Investment Opportunity in AEC โดย คุณโชคดี แก้วแสง  รองเลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) Icon_PPT


นำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ SMEs (Workshop)

1. ASEAN & AEC Training Workshop for SMEs โดย ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Icon_PPT


หัวข้อที่ 3: การพัฒนา SME เพื่อรองรับ AEC

1. AEC Oriented SMEs Development โดย คุณอดิทัต วะสีนนท์  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักบริหารยุทธศาสตร์, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Icon_PPT

2. SME Development Program and Policy in Dealing with ASEAN Economy Community (AEC) 2015 โดย Mr.Agus Muharram, Ir. Secretarist Ministry, Ministry of Cooperatives and SMEs, Indonesia Icon_PPT

3. Making AEC works for SMEs โดย Ms.Penchan Manawanitkul Senior Officer Enterprise Development, ASEAN Economic Community (AEC), Department ASEAN Secretariat Icon_PPT


หัวข้อที่ 4: SMEs ที่ประสบความสำเร็จในอาเซียน

1. ECHO Store sustainable lifestyle โดย Ms.Jeannie E. Javelosa  Co-founder, ECHO Store, the Philippines Icon_PPT

2. Sigma & Hearts โดย คุณมรกต สิงหแพทย์ ประธานบริษัท, บริษัท Sigma & Hearts  Icon_PPT

3. Successful SMEs in ASEAN-Overcoming Constrains & Challenges โดย Ms.Tran Thi Hai Yen CEO, Slimmer Style Shareholding Icon_PPT


Summary Report Icon_PPT