การสัมมนา “ดัชนีชี้วัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย”

วันที่2014-03-27

การสัมมนาเรื่อง “ดัชนีชี้วัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 – 16.10 น. ณ ห้องซาลอน B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเตล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ

เอกสารประกอบการสัมมนา   Icon_PPT

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2