สถานีทีดีอาร์ไอ: ความหวังใหม่ในการตรวจสอบเงินงบประมาณของรัฐบาล

วันที่2014-03-19
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลไม่ว่าจะในระดับประชาชนทั่วไปหรือสมาชิกรัฐสภาก็มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านงบประมาณที่สำคัญในการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์อยู่ในปัจจุบันก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐ ซึ่งถูกตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระ

ทำให้ในระยะหลังมานี้ มีข้อเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า ThaiPBO ที่เป็นอิสระจากรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณของรัฐ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลในกับสมาชิกรัฐสภาและประชาชนทั่วไป

สถานีทีดีอาร์ไอจะชวนท่านทำความรู้จักกับ ThaiPbo ว่าคืออะไร มีหน้าที่ที่สำคัญอย่างไร และประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์อะไรจากหน่วยงานนี้ กับ ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยจากทีดีอาร์ไอ