คิดยกกำลังสอง: มองวิกฤติประชาธิปไตยโลก แก้วิกฤติประชาธิปไตยไทย

วันที่2014-03-08
รายการคิดยกกำลังสอง

ในช่วงปีหลังๆ มานี้ การปกครองแบบประชาธิปไตยทั่วโลกต่างเผชิญกับความท้าทายสำคัญ ประชาธิปไตยตัวแทนประสบภาวะความเสื่อมถอยทั้งในแง่ของอัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งและการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หลายประเทศได้มีกลไกลและทดลองใช้นโยบายต่างๆ เพื่อแก้วิกฤติประชาธิปไตยในประเทศ ประเทศไทยจะสามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาวิกฤติประชาธิปไตยจากประเทศต่างๆได้อย่างไร ติดตามได้ในคิดยกกำลังสอง กับสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์