คิดยกกำลังสอง: จับตา งบโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ของรัฐ

วันที่2014-03-22
รายการคิดยกกำลังสอง

“14,000 ล้านบาท”  คือตัวเลขงบประมาณสำหรับโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ของรัฐในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา การใช้เงินดังกล่าวมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากงบโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ของรัฐจริงหรือไม่ ติดตามได้ในคิดยกกำลังสอง กับสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์