คิดยกกำลังสอง: ชะตากรรมของกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน

วันที่2014-03-14
รายการคิดยกกำลังสอง

ช่วงปีที่ผ่านมา กฎหมายที่ยกร่างโดยประชาชนมีจำนวนกว่า 37 ฉบับ อย่างไรก็ตามมีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวเพียง 3 ฉบับ ปัญหาของกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนเกิดจากอะไร หาคำตอบได้ในคิดยกกำลังสอง กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์