กฎกติกาของภาครัฐกับประสิทธิภาพของตลาด

ปี2014-02
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ที่มา : เรียบเรียงจากบทความชื่อเดียวกัน โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556