โครงการวิจัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : ลู่ทางการขยายการผลิตเพื่อเพิ่มการส่งออก

ปี2000-07
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, วิโรจน์ ณ ระนอง, สมพร อิศวิลานนท์, David Pearce, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, จารุวรรณ จันใส, อังคณา สุปริยศิลป์, เยาวรัตน์ ตรีวรานันท์, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, ประชา เกียรติเฟื่องฟู, ทสมัย เผื่อนปฐม

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อเรียกดูไฟล์ฉบับเต็ม