สถานีทีดีอาร์ไอ: ผู้สูงอายุกับอายุเกษียณ กับ สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

วันที่2014-04-17
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาโครงสร้างประชากรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เราจะะสังเกตได้ว่า รอบๆตัวนั้นจะเห็นจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นก็จะเห็นว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ยังประกอบอาชีพอยู่

รายการสถานีทีดีอาร์ไอจะชวนคุยกันในประเด็นเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย อัตราการทำงานของผู้สูงอายุ รวมไปถึงเรื่องการเกษียณอายุ กับ ดร. สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโสจากทีดีอาร์ไอ