ร่วมกันตรวจสอบโครงการประชานิยมด้วยวิธีการประชาธิปไตย กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2014-04-23
รายการเวทีความคิด

รายการเวทีความคิด ทางวิทยุ FM 96.5   ออกอากาศวันที่ 23 เม.ย. 2557